Sarpen
T/S Sarpen - Simrishamn

S A R P E N

Startsidan
   
  Seglingar:
Ungdomssegling
dot Åhus-seglingar 2017
Piratseglingar
Kvällsseglingar
'Vår Skuta'
Äpplemarknaden
 
Sarpen på Facebook
Gästbok
Bokning och information
   
  Kort & gott om:
Verksamhet
Reseberättelser
Askspridning
Historia
Tekniska data
Priser
   
  Media:
Bilder - gamla
Bilder - nya
Filmer
Winamp-skins
   
  Organisationer:
"Vår skuta"
SSF
Andra skutor på Österlen
dot Baltic Pass
M.A.S.T
Sensus
Sponsorer
Länkar till Skutor, Scouting och marin anknytning
   
  Lite praktiskt om:
Dagersignaler
Fyrkaraktärer
Knopar
Lanternor
Morsekod
Riggtyper
Sarpens segel
Semaforflaggor
Splitsar m.m.
Signalflaggor
Sjötermer
Utmärkning
Vaktschema
Väjningsregler
 

Signalflaggor och deras betydelse

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

Å

Ä

Ö

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

A

 

Jag har en dykare nere. Håll väl undan och gå med sakta fart.

B

 

Jag lastar eller lossar eller transporterar farligt gods.

C

 

Ja (jakande eller "Föregående signalgrupp ska tydas i jakande form").

D

 

Håll undan för mig. Jag manövrerar med svårighet.

E

 

Jag ändrar kurs styrbord hän (MORSE*) 

F

 

Jag är havererad. Sätt er i förbindelse med mig.

G

 

Jag behöver lots. När den ges av fiskefartyg, som fiskar i omedelbar närhet av varandra på fiskeplatsen, betyder den: "Jag tar hem redskapen."

H

 

Jag har lots ombord

I

 

Jag ändrar min kurs babord hän (MORSE **)

J

 

Jag har brand ombord och för farlig last. Håll väl undan från mig.

K

 

Jag önskar upprätta förbindelse med er.

L

 

Stoppa farten ögonblickligen.

M

 

Mitt fartyg har stoppat och gör ej fart genom vattnet.

N

 

Nej (nekande eller "Föregående signalgrupp ska tydas i nekande form"). 
Denna signal får endast avgivas optiskt eller med ljud. Vid tal- eller radioöverföring ska signalen vara "NO".

O

 

Man överbord

P

 

I hamn. Alla personer måste bege sig ombord, eftersom fartyget ska avgå. Populärt kallad "Blue Peter". 
Till sjöss. Den får användas av fiskefartyg i betydelsen "Mina redskap har fastnat i något hinder".

Q

 

Mitt fartyg är fritt från smitta, och jag begär rätt till fri samfärdsel med land.

R

 

Enligt kappseglingsreglerna: Banans riktning är ändrad.

S

 

Min maskin går back (MORSE ***)

T

 

Håll undan från mig. Jag håller på med partrålning.

U

 

Ni stävar mot fara.

V

 

Jag behöver hjälp.

W

 

Jag behöver läkarhjälp.

X

 

Upphör med det ni håller på med (eller verkar ha för avsikt att göra), och ge akt på mina signaler.

Y

 

Jag draggar.

Z

 

Jag behöver en bogserbåt.

Å

 

 

Ä

 

 

Ö

 

 

Signalerna kan koppas samman och vid festliga tillfällen flaggar man "över topp" med hela stället. Det kallas stor flaggning och den korrekta ordningen är från för till akter:

A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, Noll

Man kan också hissa signalerna för t.ex. båtens namn.

 
Bookmark and Share

Uppdaterad: 2018-04-03